CALEA VIEȚII CELEI NOI

- DREPTATEA ȘI BINELE CARE DESCHID UȘILE ÎMPĂRĂȚIEI CERULUI -

Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ajutaţi pe cel apăsat,

 faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!

Veniţi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul,

ca zăpada le voi albi, şi de vor fi ca purpura, ca lâna albă le voi face.”(Isaia 1,17-18)

 

Prima zi a lunii septembrie deschide calea noului an bisericesc. Acesta începe cu praznicul Nașterii Maicii Domnului (8 septembrie), Cea prin care se împlinește lucrarea cea mântuitoare a venirii în trup a Domnului Hristos, și este urmat de un alt mare praznic – Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie), care ascunde taina mântuirii omului: taina învierii și a vieții.

 

Începutul anului nou bisericesc constituie pentru noi creștinii un moment de popas, prielnic pentru a cugeta mai bine la cele întâmplate și trăite în anul ce a trecut. Dar, mai ales, este și un moment de cumpănă, în aceste vremuri atât de apăsătoare, moment în care putem reașeza și reorienta prioritățile vieții noastre pentru perioada care urmează.

Împărțirea timpului vieții noastre între praznice mari sau mici și pomenirea zilnică a unuia sau a mai multor sfinți, constituie tot atâtea prilejuri de a da un sens binecuvântat și sfințitor timpului, pe care Dumnezeu ni-l dăruiește spre a-l trăi și folosi cu rost mântuitor. Am tras noi oare deplinul folos? Am dat noi oare importanța și locul cuvenit în viața noastră duminicilor și praznicelor din anul care a trecut? Am cinstit noi cum se cuvine pe sfântul (sau sfânta) al cărui nume îl purtăm? Am petrecut oare cu folos vremea posturilor și am dat, măcar atunci, mai multă importanță celor lăuntrice și duhovnicești? Ne-am folosit cu adevărat duhovnicește de perioada în care ușile caselor au fost închise din pricina pandemiei?

Ar fi bine ca fiecare din noi să caute a răspunde sincer acestor câteva întrebări, pentru a constata în mod realist importanța pe care Dumnezeu o are în viața noastră, precum și locul pe care Acesta îl ocupă în scara priorităților zilnice, sau, măcar anuale.

Fiecare moment al vieții noastre constituie un prilej de a ne îndrepta gândul la Dumnezeu și a preface timpul pe care îl avem de trăit, dintr-un timp irosit, în timpul veșniciei. Este un prilej de a preface tot ceea ce lucrăm și împlinim, într-o rugăciune, într-o adevărată liturghie. Să luăm, așadar, aminte la îndemnul Sfântului Apostol Pavel care zice: „Deci luați seama cu grijă, cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele viclene sunt.” (Efeseni 5, 15-16).

Așadar, din timpul pe care noi îl petrecem zi de zi, cronometrat în secunde, minute, ore, zile, săptămâni, luni și ani (timp care, pentru noi muritorii, este ca o numărătoare inversă spre moarte), avem posibilitatea să facem un timp sfințit sau un timp pierdut. Când îl împletim cu Dumnezeu, în tot ce facem, gândim sau plănuim, atunci fiecare moment al vieții noastre se preface, din timp al morții, în timp binecuvântat și sfințit, timp care se întâlnește cu veșnicia – „timpul” lui Dumnezeu. Tot ceea ce gândim, plănuim sau lucrăm împreună cu Dumnezeu, se preface: din gând, plan sau lucrare „omenească”, în împreună-gândire și împreună-lucrare cu Dumnezeu. Ele primesc pecetea sfințeniei și a veșniciei, proprii lui Dumnezeu.

Dar cum putem împlini cu adevărat toate acestea? Cum ne putem sfinți viața? Cum putem sfinți timpul și a nu-l irosi? Răspunsul ni-l dau sfinții: vremea vieții este vremea pocăinței, vremea lucrării noastre, căci pocăința, ca avânt și întoarcere necontenită către Dumnezeu, nu are sfârșit în această lume.

 

Dacă ne vom aținti zilnic privirile minții și tânjirea inimii noastre către Dumnezeu și către cele veșnice, încet-încet vom vedea că ceea ce este al morții în sufletele și în trupurile noastre, va fi înghițit de Viață (II Corinteni 5, 4).

 

În această primă zi a Anului Bisericesc, alături de Sfântul Simeon Stâlpnicul, mare nevoitor din părțile Siriei († 459), se face și pomenirea unui sfânt părinte al Bisericii, originar din părțile Dobrogei de astăzi (odinioară Scythia Minor), care s-a născut în jurul anului 470 și a adormit întru Domnul în jurul anului 544, la Roma. Este vorba de Sfântul Dionisie Exiguul (de la exiguus – neînsemnat, smerit, mic – așa cum se considera pe sine), călugăr în sudul Italiei la Vivarium (astăzi Squillace), unde s-a format ca și traducător. El a ajuns la Roma în jurul anilor 500 și a compilat prima culegere de canoane, începând cu cele Apostolice și terminând cu cele de la primele patru Sinoade Ecumenice (a toată lumea), devenind astfel părintele Dreptului Canonic în Apus. El s-a mai făcut cunoscut pretutindeni și pentru faptul că a calculat anii de la nașterea Domnului Hristos, devenind astfel întemeietorul erei creștine, fapt care face că și noi, astăzi, calculăm anii după principiul stabilit inițial de el.

Sfântul Dionisie Exiguul, care este unul dintre cei trei ocrotitori ai Episcopiei noastre, alături de sfinții apostoli Petru și Andrei, ni se face pildă vrednică de urmat, astăzi, la început de an bisericesc, prin felul în care și-a închinat întreaga viață slujirii Bisericii lui Hristos, punându-și în folosul obștii creștinești toate darurile cu care Dumnezeu l-a înzestrat.

De aceea, îl rugăm pe Sfântul Dionisie Exiguul să binecuvânteze acest nou început, și să ne călăuzească pe calea plină de încercări a vieții, pentru a petrece vremea ce ne-a mai rămas, multă sau puțină, întru curățirea sufletului, spre sfințire și mântuire.

 

 

 † Atanasie de Bogdania 

 Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

Urgența Coronavirus

 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

   
   

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Știri din viața Eparhiei

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2020/2021

   Agenda creștinului 2020

  Calendar 2020 pentru familia ta

   

   Calendarul Tuturor Sfinților 2020 

  Tinerii ortodocși

  Numărul total de vizitatori

  12271631