Parohia ”Pogorârea Sfântului Duh”
Milano

 

În Peninsula Italică emigraţia românească se face notată după crearea statelor moderne România, prin Unirea Principatelor în anul 1859, și Italia, în anul 1861. Graţie strânselor relaţii dintre cele două ţări, neamul românesc este reprezentat aici de personalităţi de prim rang, precum poetul diplomat Vasile Alecsandri, arheologul Vasile Pârvan, istoricul Nicolae Iorga, istoricul religiilor Mircea Eliade, scriitorul preot Gala Galaction, arheologul Dinu Adameșteanu, cântăreaţa Virginia Zeani și atâţia profesori de limba română, care, după al Doilea Război Mondial rămân singurii purtători de cuvânt ai culturii române în Italia.

Românii au simţit nevoia să trăiască legătura cu Dumnezeu în strămoșeasca tradiţie ortodoxă. Neavând o biserică românească, au mers la puţinele biserici ortodoxe grecești sau rusești, dar acestea nu au răspuns nevoilor lor sufletești, întrucât foloseau în cult numai limbile lor. Acest fapt a făcut să încolţească dorinţa de a organiza parohii proprii.

Prima parohie ortodoxă română în Italia a luat fiinţă la Roma în toamna anului 1940, cu preotul Gheorghe Tilea, dar a funcţionat numai până la începutul anului 1941.

În ziua de 9 februarie 1975, un grup de fii ai neamului românesc s-au întrunit în biserica „San Benedetto alle Monache” din via Giorgio Giulini din Milano, pentru a aniversa 50 de ani de la ridicarea Bisericii Române la rang de patriarhie. După sfânta slujbă, săvârșită de preotul doctorand Traian Valdman, venit în ianuarie 1974 cu o bursă de studii obţinută de arhimandritul catolic de rit bizantin Mircea Clineţ la Universitatea Catolică, cei prezenţi s-au constituit în adunare generală și au hotărât înfiinţarea Parohiei ortodoxe române cu sediul la Milano, sub jurisdicţia canonică a Bisericii Mame: Patriarhia Română. Totodată, a fost ales Consiliul parohial, format din preotul Traian Valdman, prof. George Trancu, Ana Dumitrescu, văduva Lezza, Maria Alexa, căsătorită Tognetti, și Alina Balașiu, căsătorită Guidazzi, care au fost împuterniciţi să procedeze la înscrierea legală a parohiei și la obţinerea aprobării din partea autorităţilor bisericești de la București.

Pentru aducerea la îndeplinire a mandatului încredinţat, Consiliul parohial a întocmit Statutul Comunităţii Ortodoxe Române, în care se prevede, printre altele: “Comunitatea unește, în condiţiile stabilite de prezentul statut, toate persoanele de origine și tradiţie culturală română care locuiesc în Italia și profesează credinţa creștină ortodoxă” (art. 1); Ea are următoarele scopuri: a) să asigure membrilor “instrucţia și asistenţa religioasă în limba română, conform învăţăturii, tradiţiilor și cultului Bisericii Ortodoxe a Răsăritului; b) să desfășoare activităţi cu caracter religios și cultural pentru a conserva și cultiva tradiţiile și spiritualitatea poporului român; c) să asiste din punct de vedere moral, și pe cât posibil și material, pe membrii săi” (art. 2). Statutul este trimis la Patriarhia Română cu o adresă prin care se cere recunoașterea canonică și se propune ca “pentru asigurarea asistenţei noastre religioase” să fie numit paroh preotul venit la studii la Milano.

În ziua de 16 martie 1975, PS Episcop Antonie Ploieșteanul, vicar patriarhal, participă la Sfânta Liturghie a Comunităţii din cetatea Sfântului Ambrozie și informează că Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, în ședinţa sa din 11 martie 1975, a luat act de înfiinţarea parohiei. Răspunsul oficial a sosit cu adresa nr. 16313/1975, trimisă din încredinţarea Preafericitului Patriarh Justinian, prin care se aduce la cunoștinţă că “Patriarhia Română a luat act cu aprobare de hotărârea membrilor comunităţii române din Milano, consemnată în procesul verbal din 9 februarie 1975, privind înfiinţarea Parohiei ortodoxe române în Italia, cu sediul la Milano, sub oblăduirea spirituală și canonică a Bisericii Ortodoxe Române, urmând ca aceasta să poarte hramul Pogorârea Sfântului Duh. Totodată, s-a aprobat ca preotul Traian Valdman să îndeplinească funcţia de preot paroh al acestei parohii, începând cu data de 1 octombrie 1975”.

Așadar, de la recunoașterea oficială a parohiei din Milano - în ziua de 1 octombrie 1975 -  Patriarhia Română asigură până astăzi asistenţa religioasă fiilor săi din Italia, unde Columna împăratului Traian dă mărturie despre demnitatea strămoșilor și unde moaște ale sfinţilor din primul mileniu al erei stabilite de dobrogeanul Dionisie Exiguul mărturisesc despre credinţa sfântă, mântuitoare și civilizatoare a Bisericii Creștine.

Activitatea parohiei s-a desfășurat pînă la data de 14 aprilie 1996 pe lîngă biserica din via Giorgio Giulini, folosită cu chirie. După data respectivă, a transferat sediul pe lîngă biserica „Santa Maria della Vittoria” din via De Amicis 13, pusă la dispoziţie de Biserica Catolică Ambroziană. În aceasta, în anul 2002, a fost instalat un iconostas sculptat la Târgu Neamţ, cu icoane pictate de grupul Brătiloveanu de la Suceava. Pe pereţi, împreună cu icoanele Mântuitorului, a Maicii Domnului, a sfinţilor Trei Ierarhi, ale sfinţilor Antonie cel Mare, Mina și Nectarie se află icoanele sfinţilor români: Dionisie Exiguul și Ioan Casian din Dobrogea, Calinic de la Cernica și Constantin Brâncoveanu din Muntenia, Ștefan cel Mare, Teodora de la de la Neamţ din Moldova, Ghelasie de la Râmeţ din Transilvania, Nicodim de la Tismana din Oltenia Sihla, Paisie și Iosif de la Partoș din Banat. Toate sunt pictate în stil bizantin de iconograful Cristian Dumitrana din Pitești.

În acești ani, în care nu au lipsit dificultăţile și ispitele, parohia noastră a afirmat cu fermitate apartenenţa canonică la Biserica Mamă chiar și în perioada în care nu lipsea martiriul. De aceea a desfășurat activitatea liturgică, pastorală, catehetică, misionară, ecumenică și culturală sub îndrumarea reprezentanţior Patriarhiei Române: Preafericitul Părinte Patriarh Justinian, PS Episcop Lucian Florea, ÎPS Arhiepiscop Adrian Hriţcu, ÎPS Mitropolit Serafim Joantă, ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Iosif Pop și, din anul 2008, Preasfinţitul Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

La altarul de la Milano au slujit, înainte de a merge la propriile parohii, părinţii Gheorghe Vasilescu, Ioan Tobă, Ion Rîmboi, Gheorghe Timiș, Nicolae Popa, Pompiliu Nacu, Ioan-Cătălin Lupășteanu, Gheorghe Veleșcu, Iurie Ursachi, Anatolie Cazacu și Cristian-Vasile Alexandru. Din 13 iunie 1999, la altarul bisericii noastre slujește preotul italian Giacomo Ferrigno, hirotonit de ÎPS Iosif.

Viaţa sacramentală este trăită la Milano cu intensitate și continuitate. Aici au reluat legătura cu Liturghia și cu spiritualitatea Bisericii Mame mii și mii de credincioși români. Unii, care în ţară erau mai puţin practicanţi, vin la biserică să întâlnească conaţionali și Îl găsesc pe Dumnezeu. Aici ascultă Cuvântul mântuirii în limba vechilor cazanii. Aici găsesc alinare în rugăciuni cu lacrimi la vreme de necaz. Aici cu bucurie se încreștinează copii (3.532 botezuri până la sfârșitul lunii noiembrie 2012, dintre care aproape 500 între anii 1975-2000 și peste 3.000 între anii 2001-2012). Aici se unesc tinerii prin solemna Taină a Cununiei; aici dobândesc iertarea păcatelor la cutremurătoarea Spovedanie; aici primesc har tămăduitor la mângâietoarea Taină a Sfântului Maslu; aici tot mai mulţi devin părtași vieţii dumnezeiești prin primirea Sfântului Trup și a Scumpului Sânge ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Sfintele slujbe, mai ales cele duminicale și în mod cu totul special cele de Crăciun, de Bobotează, de Paști și de hram, la Pogorârea Duhului Sfânt, sunt trăite de sute de credincioși cu bucurie, ca momente de întâlnire cu Dumnezeu, de îmbogăţire cu har și învăţături dumnezeiești și de înălţare a cugetului către cele de sus prin ascultarea și meditarea mereu actualului Cuvânt al lui Dumnezeu. Participarea ocazională a unor preoţi din ţară la slujbele noastre subliniază comuniunea permanentă cu Biserica Mamă. Prezenţa, mai ales la hram și la aniversări, a ierarhilor face vizibilă prezenţa Domnului Iisus Hristos, Marele Arhiereu, în mijlocul comunităţii parohiale, iar sfinţirea iconostasului românesc, în biserica „Santa Maria della Vittoria”, în ziua de 13 octombrie 2002, de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, împreună cu o delegaţie sinodală, are un ecou de neuitat în sufletele credincioșilor noștri și ale fraţilor italieni.

Parohia din Milano cultivă evlavia credincioșilor săi și prin organizarea de pelerinaje, dintre care amintim două în Ţara Sfântă și mai multe la moaștele Sfântului Nicolae de la Bari și la diverse obiective bisericești din Lombardia.

Lucrarea misionară a parohiei din Milano și a parohului său a avut ca rezultat faptul că de la altarul său au aprins candela lor și alte parohii. Primul preot al Patriarhiei Române în Italia, numit între timp protopop și apoi vicar, confirmat prin decizia ÎPS Mitropolit Iosif nr. 305 din 10.11.2001, a căutat pe românii ortodocși în diverse orașe, i-a ajutat să se constituie în comunităţi, a obţinut de la Biserica Catolică locașuri de cult și a cerut numirea de preoţi slujitori de către Patriarhia Română și ierarhii săi în Europa Occidentală.

Pe plan ecumenic, preotul Traian Valdman a reprezentat Patriarhia Română la evenimente și întâlniri organizate de Vatican, de Conferinţa Episcopală Italiană și de Arhiepiscopia Catolică de Milano, a predat pentru circa 25 de ani teologie ortodoxă la Institutul Ecumenic „San Bernardino” de la Veneţia, a colaborat la redactarea volumului Enciclopedia creștinismului (Ed. De Agostini, Novara 1997)  și a volumelor Bibliotheca Sanctorum Orientalium vol. 1 și 2, Ed. Città Nuova, Roma 1998 și 1999), a publicat diverse studii și articole. În prezent desfășoară activitate ecumenică în cadrul Secretariatului Activităţi Ecumenice, al Consiliului Bisericilor Creștine și al Forum-ului Religiilor din Milano și participă la întâlniri ecumenice de rugăciune și reflexie organizate de episcopii, facultăţi de teologie, universităţi populare, centre culturale. În primii ani a făcut posibil un schimb de profesori între Facultatea de Istorie a Universităţii Catolice din Milano și Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, iar în acești ani a însoţit în România, la mănăstiri, parohii și centre eparhiale, grupuri de preoţi și laici conduse de PS Episcop Francesco Coccopalmerio, în prezent cardinal la Vatican. Parohul român de la Milano a făcut parte din delegaţia Bisericii Ambroziene, condusă de Eminenţa Sa Cardinalul Dionigi Tettamanzi, care a făcut o vizită Preafericitului Patriarh Teoctist și Bisericii Ortodoxe Române.

Pe plan cultural, parohia organizează anual sărbători cu ocazia aniversării Unirii Principatelor, a Unirii Transilvaniei cu România, a unor evenimente din istoria Bisericii Ortodoxe Române, a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, precum și cu ocazia comemorării unor personalităţi ale literaturii, culturii și teologiei românești. Publicul nostru primește cu interes și prezentările de cărţi. Între anii 1976 și 1992, parohia a publicat revista Biserica Românească și primele două numere ale almanahului Vestitorul al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. În ultimii ani, parohia a organizat, cu colaborarea doamnei profesoare Virginia Popescu, fostă violonistă la Scala din Milano, concerte de muzică clasică cu “Orhestra Prieteniei” (Orchestra dell’Amicizia), formată din artiști români și italieni, foarte bine apreciate de autorităţile locale.

Iniţiativele caritative și sociale nu lipsesc, și ele manifestă solidaritatea cu cei nevoiași de acasă și ajută pe fiii neamului românesc de aici să se integreze în societatea italiană.

Ca toate celelalte numeroase parohii constituite cu părinteasca binecuvântare a Preasfinţitului Siluan, singurul episcop canonic al românilor ortodocși din Italia, Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt” din Milano este un punct de referinţă pentru românii din această metropolă, este familia lor, este locul regăsirii și al trăirii ca acasă. În același timp, ea este și o fereastră prin care fraţii italieni catolici pot cunoaște mai bine sufletul fraţilor lor latini de la Dunăre, Carpaţi și Marea Neagră, care din 2007 sunt cetăţeni ai Uniunii Europene.

 

 

 
 
 
 
 
 

Urgența Coronavirus

 

Merinde pentru Suflet

 

 
 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

 
 

Facebook

5 X 1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

 

Știri din viața Eparhiei

 

Nepsis

NEPSIS

 
 

Reportaje EORI

 
 

Vă Recomandăm

Agenda/Diario pentru tine!ri 2020/2021

 Calendarele Eparhiale 2021

Calendar 2021 pentru familia ta

Calendarul Tuturor Sfinților 2021

Tinerii ortodocși

Numărul total de vizitatori

12325925