"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Împreună promovăm valorile patrimoniale

activitate comună - tinerii din parohiile

Sfântul Dimitrie Basarabov-Borghesiana din Roma și

Sfântul Ioan Botezătorul din Botoșani

 

 

În ziua de 20 martie 2021, cu binecuvântarea Preasfințitului Siluan și cu purtarea de grijă a preasfințitului Atanasie, la Parohia Sfântul Dimitrie Basarabov - Borghesiana a avut loc o activitate catehetică pentru tineri și adulți, realizată, prin intermediul comunicării on-line, împreună cu tineri de la Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Botoșani.

Activitatea a fost organizată la inițiativa doamnei preotese prof. Petronela Strugaru și a doamnei profesoare Mariana Fortoeș de la Colegiul Tehnic Gh. Asachi din Botoșani, cu susținerea părinților protopopi Nicolae Strugaru și Petru Fercal. Tema dezbaterii/activității catehetice a fost:

Păstrăm și transmitem tradițiile neamului românesc

La activitate a participat, conferențiarul universitar dr. Vasile Timiș de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, care a prezentat unele aspecte legate de implicațiile educativ-formtive ale asumării și promovării patrimoniului spiritual.

Tinerii din cele două parohii au prezentat unele activități concrete pe care le desfășoară în cadrul activităților catehetice la care participă. Prin facilitățile oferite de platforma zoom, au fost transmise mesaje reciproce, s-au prezentat unele activități practice cu privire la valorizarea patrimoniului spiritual, și totodată au fost propuse unele activități concrete care vor fi realizate prin colaborarea celor două comunități parohiale  în perioada imediat următoare.

Totodată la activitate au participat, cu unele intervenții și aprecieri, părintele Nicolae Strugaru, protopop al protopopiatului Lazio III, părintele Petru Fercal, protopop de Botoșani șipărintele protos. dr.Maxim Morariu. Profesorul Vasile Timiș și părintele Maxim Morariu desfășoară în această perioadă un stagiu de cercetare la Accademia di Romania de la Roma.

ParohiaSfântul Dimitrie Basarabov - Borgheziana, prin organizarea și desfășurarea activităților catehetice, propune tinerilor modele viabile de bunătate și sfințenie, oferind unele repere  pentru viața de zi cu zi. Educația religioasă reprezintă un factor de stabilitate, de coeziune și de comuniune în societatea zilelor noastre.

Misiunea creştină constă în trimiterea Bisericii în lume, în vederea evanghelizării lumii şi a vieţuirii în conformitate cu preceptele creştine. Misiunea şi spiritualitatea sunt două componente esenţiale ale vieţii creştine, aceste componente păstrându-şi vitalitatea şi forţa în măsura în care dreapta credinţă este cunoscută, păstrată, aprofundată şi trăită în sânul Bisericii. În viziunea ortodoxă, misiunea nu se reduce la o simplă vestire a Evangheliei, ci vizează integrarea şi vieţuirea tuturor oamenilor ca membri ai Bisericii, Trupul lui Hristos în extensiune istorică.

Activitățile catehetice constituie un aspect important al spectrului misiunii Bisericii în lume, activitatea învăţătorească a Bisericii fiind rânduită de Însuşi Mântuitorul nostrum Iisus Hristos, pentru ca noi oamenii să cunoaștem voia Lui şi să o împlinim.

Prin demersul educaţional din cadrul activităților catehetice, Biserica vine în ajutorul societăţii în ansamblul ei, promovând dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea, întrajutorarea şi cooperarea între semeni, toate acestea constituind principiile de bază ale credinţei creştine.

Misiunea creştină constă în trimiterea Bisericii în lume în vederea evanghelizării lumii şi a vieţuirii în conformitate cu preceptele creştine. Misiunea şi spiritualitatea sunt două componente esenţiale ale vieţii creştine, aceste componente păstrându-şi vitalitatea şi forţa în măsura în care dreapta credinţă este cunoscută, păstrată, aprofundată şi trăită în sânul Bisericii.În viziunea ortodoxă, misiunea nu se reduce la o simplă vestire a Evangheliei, ci vizează integrarea şi vieţuirea tuturor oamenilor ca membri ai Bisericii, Trupul lui Hristos în extensiune istorică.

Relaţia dintre religie şi cultură este subliniată într-un Dicţionar enciclopedic de etică creştină, apărut la Paris în anul 2013, din care prezentăm următorul pasaj: Religia a ocupat întotdeauna un loc special în analiza culturală. Practica religioasă este strâns legată de ansamblul sferei culturale şi contribuie, prin creaţii artistice, literare şi arhitecturale care îmbogăţesc cultura unei întregi societăţi, chiar şi în ochii acelor persoane care nu aderă la o tradiţie religioasă. Bogăţia simbolică a creştinismului a făcut posibil un vocabular şi stiluri pe care nu putem să le ignorăm dacă vrem să înţelegem formele şi conţinutul moştenirii culturale.[1]

 Întrucât prin credinţă omul cultivă relaţia sa cu Dumnezeu-Creatorul, cultul religios reprezintă forma esenţială a culturii sufletului. În acest sens se confirmă zicerea că sufletul culturii este cultura sufletului. În cadrul activităților cultice, cultura și credința nu apar într-o stare de dihotomie, ci se armonizează. În limba latină și în limba română, cultul și cultura au, din punct de vedere etimologic, o rădăcină comună, implică ideea de cultivare, dar și de relație cu cineva sau cu ceva. În jurul cultului creştin s-a dezvoltat cultura noastră românească tradiţională. Este îndeobşte cunoscut faptul că primele forme de exprimare culturală sunt legate de cult (cărţi, şcoli, artă etc). Credința creştină sfinţeşte sufletul poporului şi transfigurează cultura printr-o comuniune și comunicare între generaţii, iar cultura, la rândul ei, ajută credința să se exprime în mod dinamic, durabil și efficient.

 Din punct de vedere teologic, tot ce este autentic, curat şi sfânt în cultura unui popor devine cunună sau coroană de lumină a acestuia în Împărăţia lui Dumnezeu, unde neamurile îşi vor aduce slava şi cinstea lor - după cum descoperim în ultima carte a Noului Testament, Apocalipsa, 21, 26.

 Spiritualitatea românească a arătat într-un mod propriu, corespunzător poziţiei sale geografice particulare între Orient şi Occident, o mare putere de sinteză culturală. Părintele Dumitru Stăniloae formula lapidar această sinteză, spunând că noi, românii, avem simţul misterului din tradiţia creştină ortodoxă răsăriteană şi luciditatea latină. „Spiritul de sinteză complexă al neamului nostrum, spune el, nu se explică numai din persistenţa lui din veacuri imemorabile în spaţiul de mijloc între Occident şi Orient, ci şi în îmbinarea în el a caracterului latin şi a creştinismului ortodox. De altfel, caracterul nostru latin nu e străin de vechimea fiinţei noastre de traci, care nu s-au mutat niciodată din acest spaţiu de mijloc între Occident şi Orient, ci şi din îmbinarea în el a caracterului latin şi al creştinismului ortodox[2].

Preocupările Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei cu privire la activitatea catahetică organizată la nivel de comunitate parohială au dat rod însutit. Sunt apreciate activitățile catehetice desfășurate de către fiacare parohie dar, sunt binevenite, binecuvântate și dătătoare de speranță și parteneriatele între comunitățile noastre parohiale cu instituții și parohii din România. Ne bucurăm și suntem onorați că în ceea ce privește organizarea și desfășurarea activităților  noastre  avem binecuvântarea și susținerea ierarhilor noștri, Preasfințitul Părinte Siluan, Preasfințitul Părinte Atanasie și a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

 

Fotografii din România

 

 

Fotografii din Italia

 

 

 

 


[1]Dictionnaire encyclopédique d´éthique chrétienne, Les Éditions du Cerf, Paris, 2013, p. 529, apud https://basilica.ro/credinta-si-cultura-in-istoria-poporului-roman/

[2]Dumitru Stăniloae, Reflecţii despre spiritualitatea poporului român, Editura Scrisul Românesc, Craiova 1992, p. 14

Urgența Coronavirus

 

Portalul EORI

Căutare

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C.F.: 97558250581

 
 

Sinaxar

 

Apostolia

FTOUB Roma

Reportaje EORI

 
 

Cuvânt bun

Vizitatori pe site

3524854