"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Intâlnirea preoților din Umbria-Marche cu PS Siluan

În Duminica Ortodoxiei noi, preoții din Protopopiatul Umbria-Marche, și familiile noastre am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru, prin intermediul on-line, pe Preasfințitul Părinte Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. S-a desfășurat o împreună-vorbire duhovnicească cu tema Dreapta credință - de la teorie la trăirea ei zi de zi. Această întâlnire face parte dintr-un șir de astfel de întâlniri pe care Preasfințitul Părinte Siluan și Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Atanasie de Bogdania le vor desfășura în protopopiatele de pe cuprinsul Episcopiei Italiei.

Tema întâlnirii a avut scopul actualizării în conștiința preoților, preoteselor și a familiilor lor a importanței mărturisirii dreptei credințe ca mod de viețuire creștină.

Preasfinția Sa a făcut o trecere prin izvoarele dreptei credințe, a redat exemple ale trăirii autentice în Vechiul și Noul Testament. Mântuitorul Hristos a fost arătat ca modelul de urmat în trăirea credinței în iubire de oameni, subliniind echilibrul pe care creștinul trăitor al credinței și împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu trebuie să îl aibă între cunoașterea credinței, interiorizarea ei, dar și trăirea ei  în afară.  Ortodoxia și ortopraxia în primele secole ale creștinismului au fost prezentate de Preasfinția Sa, aducând exemple concrete de ajutor revărsat de Dumnezeu, în momente de mare cumpănă, asupra creștinilor mărturisitori ai credinței și insistând pe importanța rugăciunii curate ca mod practic de trăire zi de zi a dreptei credințe. Modelul Sfinților Părinți, apărători ai dreptei credințe la Sinoadele Ecumenice, care purtau pe trupurile lor  semnele mărturisirii a fost adus de Preasfinția Sa pentru a întări conștiința că doar trăind dreapta credință o putem și mărturisi. Cuvioșii părinți, asceții și scriitorii bisericești au fost de asemenea arătați de Părintele Siluan ca modele de trăire și mărturisire ale ortodoxiei.

Preasfinția Sa a răspuns la întrebările preoților, dialogând pe această temă și concluzionând că voia lui Dumnezeu trebuie lăsată să lucreze, argumentând cu capitolul 22 din Cartea Apocalipsei că tot ceea  ce se întâmplă în timpul istoric al mântuirii lumii, în toți și în toate, este lucrarea Domnului.

Aducând Părintelui Siluan mulțumirile noastre, ale preoților protopopiatului Umbria-Marche, dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și rugăm pe Dumnezeu să facă să rodească în sufletele noastre și ale credincioșilor pe care îi păstorim cuvintele de învățătură primite.

Pr.Protopop Petru Heisu

 

 

 

Urgența Coronavirus

 

Portalul EORI

Căutare

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C.F.: 97558250581

 
 

Sinaxar

 

Apostolia

FTOUB Roma

Reportaje EORI

 
 

Cuvânt bun

Vizitatori pe site

3524835