"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Comunicat de presă

nr. 2. 2017

Sub președinția Preasfințitului Părinte Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, la Roma, marți, 31 ianuarie a.c., vor avea loc lucrările Adunării Eparhiale și ale Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (EORI). În cadrul ședinței vor fi aprobate, atât rapoartele sectoarelor de activitate ale Eparhiei Italiei aferente anului 2016, cât şi propunerile pentru anul în curs. Invitatul de onoare din acest an al EORI este Înaltpreasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos.

Programul va începe cu o slujbă de Te Deum, după care, Preasfințitul Părinte Siluan va adresa celor prezenți un cuvânt de întâmpinare.

După cuvântul Preasfinției Sale, Înaltpreasfințitul Casian, va susține prelegerea cu tema: „Icoana lui Hristos - chipul omului îndumnezeit”. Conferința face parte dintr-un proiect pastoral – misionar și catehetic mai amplu, desfășurat de EORI în perioada 29-31 ianuarie, ce are ca titlu: „Icoana lui Hristos - chipul omului îndumnezeit”.

Vor urma saluturile oficiale ale reprezentanților autorităților române și italiene prezenți la Congres, după care vor începe lucrările Sesiunii Ordinare a Adunării Eparhiale, cu următoarea ordine de zi: Prezentarea Raportului General de Activitate a Eparhiei, pe anul 2016; prezentarea și aprobarea BILANŢULUI BUGETAR pe anul 2016 şi a PLANULUI FINANCIAR pe anul 2017, ale Centrului Eparhial; completarea numărului statutar al membrilor clerici și mireni ai Consiliului Eparhial și ai Adunării Eparhiale.‎

La finalul adunării, Preasfințitul Părinte Siluan va avea o convorbire cu caracter duhovnicesc și pastoral-misionar cu clericii, preotesele și reprezentanții mireni ai parohiilor din Eparhie și cu ceilalți participanți mireni prezenți  la acest eveniment.

 

Ce este Adunarea Eparhială?

Potrivit Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, cât și a Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (art. 13-16), Adunarea Eparhială este: „organism deliberativ pentru toate problemele cu caracter administrativ, cultural, social, filantropic, economic și patrimonial ale Episcopiei”. Președintele Adunării Eparhiale este Chiriarhul Episcopiei, iar în caz de vacanță, locțiitorul desemnat canonic și statutar. Adunarea Eparhială se compune din toți clericii din parohiile Episcopiei, din stareții mănăstirilor Eparhiei și din doi reprezentanți laici, cu o viață morală și religioasă demnă de un creștin, ai fiecărei parohii din Episcopie.

Mesaj de solidaritate și compasiune cu cei afectați de cutremur

 

Ca urmare a cutremurelor care au afectat mai ales regiunile Marche și Umbria în ultimele zile, culminând cu seismul din 30 Octombrie dimineață, cel mai mare din ultimii 35 de ani, dorim să exprimăm, în numele clerului, al monahilor și al credincioșilor Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, solidaritatea și compasiunea noastră cu zecile de mii de sinistrați care suferă de pe urma nefericitului eveniment, deplângând pagubele materiale considerabile pe care acesta le-a produs.

 

Aducem slavă lui Dumnezeu pentru faptul că, în ciuda violenței cutremurului cu o magnitudine de 6, 5 pe scara Richter, nu au fost victime, și ne rugăm pentru liniștirea tuturor celor care sunt înspăimântați și pentru consolarea tuturor celor obligați să-și părăsească propriile case împreună cu familiile lor. Deplângem, totodată, pagubele aduse patrimoniului religios și în special bisericilor din zonele afectate de cutremur, exprimând solidaritatea noastră cu frații noștri creștini care și-au pierdut lăcașurile de rugăciune.

 

În aceste momente de încercare, avem cu toții un gând de rugăciune și pentru frații noștri de la Macerata și Fermo care, în urma cutremurelor din ultima perioadă, s-au văzut puși în situația de a nu mai putea folosi lăcașurile de rugăciune, declarate necorespunzătoare, și îi asigurăm de sprijinul nostru pentru a regăsi cât mai curând un spațiu în care să se închine lui Dumnezeu.

 

Ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să-i întărească pe cei sinistrați de pe seama cutremurului să poată trece cu bine și peste această încercare și să liniștească cutremurul pământului pentru a le permite cât mai curând cu putință să revină la o viață liniștită, împreună cu familiile lor, și să își vadă reconstruite casele și bisericile.

 

Precizare privind conferințele realizate de așa zișii „monahi mărturisitori” aghioriți

 

Comunicat de Presă

 

În zilele ce au trecut, 9-12 octombrie 2016, au avut loc o serie de conferințe organizate și popularizate de anumite asociații laice (Oradea, Beiuș, Piatra Neamț). Aceste conferințe vor fi organizate și în zilele ce urmează în alte orașe ale țării.

 

Conferențiari sunt patru monahi aghioriți despre care se afirmă faptul că „monahii pe care i-am invitat sunt viețuitori din Sfântul Munte, aflați în delegație oficială, iar cuvintele lor de învățătură sunt în duh ortodox”.

 

Citește mai departe >>>

Urgența Coronavirus

 

Portalul EORI

Căutare

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C.F.: 97558250581

 
 

Sinaxar

 

Apostolia

FTOUB Roma

Reportaje EORI

 
 

Cuvânt bun

Vizitatori pe site

3256174