"Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri." (Giovanni 13, 34)

Zi de mare bucurie pentru comunitatea „Sfântul Mucenic Laurențiu, arhidiaconul" din Pavona

 

 

Cu ajutorul Domnului și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, sâmbătă, 10 august 2019, la prăznuirea Sfântului Mucenic Laurențiu, arhidiaconul, comunitatea parohială din Pavona și-a sărbătorit hramul, bucurie sporită și de prezența în mijlocul credincioșilor a Preasfințitului Părinte Arhiereu-Vicar Atanasie de Bogdania, care a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi.

Într-o vreme în care bărbăția mărturisirii învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos este din ce în ce mai absentă, evenimentul de astăzi, închinat unui Mucenic învârtoșat al credinței, a fost el însuși un act de mărturisire și de întărire a bisericii celei pământești, Preasfințitul Părinte Atanasie hirotonind un preot și un diacon și săvârșind hirotesia unui citeț, a doi ipodiaconi și a unui duhovnic.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania a amintit faptele vrednice ale Sfântului Mare Mucenic și Arhidiacon Laurențiu, care L-a mărturisit pe Domnul până la moarte, alături de alți șase diaconi și de Sfântul Ierarh Xist al Romei, episcopul lor. Cununa Mucenicilor este întâlnirea cu Hristos, Cel pe care L-au iubit și L-au mărturisit cu tărie tot timpul vieții lor, ei fiind pentru noi un model de râvnă și de urmare a Domnului. Mucenicul este încredințat de slava și de lumina Domnului, pe care o caută fără încetare în această viață, îndemnându-ne și pe noi să ne punem nădejdea la Domnul, să-L căutăm întâi pe El și să ne sfințim astfel viața.

La momentul cuvenit din timpul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfințitul Părinte Atanasie a hirotonit întru preot pe Cucernicul Părinte Diacon Marian Găină, cel care vă păstori sufletele credincioșilor din Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Olbia. De asemenea, Preasfinția Sa a săvârșit și hirotonia întru diacon a ipodiaconului Ciprian Român, pe seama nou-înființatei Parohii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din Campobasso. Preasfințitul i-a îndemnat pe noii slujitori ai lui Hristos să-și asume cu multă trezvie noua misiune încredințată, lucrând ca să semene în sufletele credincioșilor lor bucurie și nădejde izvorâte din iubirea lui Hristos.

Preacucernicul Părinte Paroh Daniel Șurubaru a mulțumit Preasfințitului Părinte Atanasie, soborului de preoți și diaconi și tuturor credincioșilor pentru această zi binecuvântată, plină de bucurie duhovnicească.

La final, Preasfințitul Părinte Atanasie i-a binecuvântat pe toți cei prezenți și i-a îndemnat, ca prelungire a sărbătorii, să citească viața Sfântului Mare Mucenic Laurențiu, arhidiaconul.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

 

 

Portalul EORI

Ricerca

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

 
 

Calendario ortodosso

 

Apostolia

Reportage EORI

 
 

Buona parola

Numero di visitatori

3040842