SUGESTII PASTORAL MISIONARE - Abruzzo-Molise

 

 
- intensificarea rugăciunii și a slujirilor  în parohie, acolo unde este posibil biserica să fie deschisă toată ziua, iar acolo unde este posibil să se săvârșească laudele bisericii  
- slujirea în sobor în cadrul protopopiatului  a  Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, a Sfântului Maslu, mai ales în această vreme de distanțare socială când este nevoie de mai multă nevoie de apropiere de Dumnezeu;
- realizarea la nivel de protopopiat a unui curs de prim ajutor pentru clerici și voluntari, apoi extins la nivel de întreagă parohie (copii și adulți)
- intensificarea programelor sociale în parohie;
- realizarea de  cateheze online pentru adulți și copii
- slujirea Sfintei Liturghii prin rotația preoților din Protopopiat la celelalte parohii  și susținerea de cateheze duminicale
- organizarea de voluntari (inclusiv a clericilor) pentru a dona  sânge la centrele de transfuzii locale,
- în orașele mari organizarea unor grupuri de voluntari pentru cercetarea cu ceai cald și hrană a celor fără adăpost - Diaconia săraci și pribegi
 
 

SUGESTII PASTORAL MISIONARE - LAZIO II

 

In urma solicitării venite din partea Episcopiei  Ortodoxe Române a Italiei și ca oconsecințăa sugestiilor împărtăşite de o parte a colegilor parohi ai Protopopiatului Lazio II Nord-est, propunem urmatoarele idei în vederea amplificarii activității pimenice în Episcopia noastră:

 

I.Activitatea liturgică

1. Slujirea în sobor, măcar odată pe lună, a Sfintei Liturghii sau în cel mai rău caz a Sf. Maslu, în protopopiat (mai ales în Insula Sardinia, unde acest lucru se întâmplă mai rar).

2. Slujirea în fiecare zi a unui Acatist în parohie (cel putin) şi mai mult de odată pe săptămână a Sfintei Liturghii.

3. Lărgirea constiintei prin înşelegerea că preotul nu doar săvârșește Sf. Liturghie, ci  el" se face liturghie". Numai   în măsura în care se transfigureazăpe el însuși, îi va putea schimba şi pe alţii.

4. Pentru că slujirea preotească este una cuvântătoare, grija pentru a învăța poporul lui Dumnezeu este esențială. Cuvântul care zideşte este cuvântul viu și devine viu doar dacăeste plămădit în experiențele întâlnirii personale cu Domnul.

 Impresionează și astăzi răspunsul unui actor din țara noastrăcare a fost întrebrat de un preot: “ care este secretul succesului său profesional, împărtășind experienta sa amarăcănu mai ajunge la inima oamenilor” Memorabil, actorul îi răspunde:” Părinte, eu am priză la public pentru că vorbesc oamenilor despre lucruri moarte ca fiind vii, în timp ce în Biserică, de multe ori, se vorbește despre lucrurile vii ca fiind moarte”.   

 

II.Activitatea catehetică

 

1. Să spui astăzi că Biserica din diaspora va avea un viitor fară cateheză, este deja un truism și o mare amăgire

Scurgerez în plan practic câteva reacții la aceastăprioritate absoluta pentru pastorația de proximitate:

a.O seara pe săptămână la care să fie prezentată o cateheză.

b.Invitarea colegilor din protopopiat care să sustina  cateheze în alte parohii şi reacţia reciprocă la solicitarea lor.

c.Implicarea credincioşilor care au cunoștințe din diverse domenii profesionale care săîmpărtășeascăși altora pasiunea sau preocuparea lor( spre exemplu, am invitat fotograful parohiei săne spunăcele mai elementare cunostiinte despre aceastăartă).  

d.Propunearea unui titlu de carte odată pe lună sau la două, care să fie citită comunitar și deazbătută în parohie.

 

III. Activitatea pastorală

 

Idei practice:  

1.Cunoasterea cât mai profundă a enoriasilor care alcătuiesc adunarea parohială. Cel mai eficace, duhovniceste vorbind, modî n atingerea acestui obiectiv, rîmâne, fară îndoială,  pomenirea lor.

Sugestivă este, după părerea mea, recomandarea unui episcop din America Latină care își îndemna preoții eparhioți, dacăvor săfie cu adevărat păstorii oilor cuvântătoare, să“dobândească mirosul lor!”  

2.  Punerea în valoare și mai mult a rolului femeii creștine prin activarea comitetului de femei în parohie, Intuiția, râvna dar și fragilitatea acesteia pot fi de un real  folos.

3. Organizarea odată sau de două ori pe lună a unor activităti recreative cu enoriaşii parohiei: iesirea în parc, la teatru sau film, o excursie sau un pelerinaj.

 

IV.Activitatea la nivel protopopial

În urma experientei de mai mulți ani şi ca urmare a efortului sustinut, mai ales la sfârșit de an în evaluarea parohiilor din protopopiat, așsugera sa fie dislocate temporal, Procesul de evaluare parohială de Darea de seamăa parohiilor. Prima așrecomanda săse desfasoare în luna octombrie, lasând luna noiembrie pentru finalizarea Dării de seamă, astfel încât la începutul lunii decembrie acestea să fie trimise Centrului Eparhial

2. Cu binecuvântarea Prea Sfintiitilor Părintii, așîndrăzni săpropun, cel putin la nivelul regiunii noastre, o înmulțire a protopopiatelor, astfel încât acestea sănu însumeze mai mult de 15 parohii.

Cu nădejdea că aceste gânduri ar putea inspira sau ajuta pe cititorii lor și cu constiinta precaritații, le încredințam Domnului, care, cu inspirația Sa, poate transforma orice cuvânt rostit, în cuvântul mântuirii pentru om.

 

Protopopiatul Lazio II

 

SUGESTII PASTORAL MISIONARE - TOSCANA 1

Situația actuală generală restrictivă pe toate planurile de manifestare ale omului în societate și în lume, presupune o înțelegere și o abordare pe măsură, ceea ce determină și în viața Bisericii identificarea unor soluții concrete pastoral-misionare adecvate nevoilor duhovnicești specifice parohiilor ortodoxe române din cuprinsul Italiei. Însă, până la identificarea anumitor soluții și punerea în act a acestora, calea fiind adeseori anevoioasă, este nevoie de cât mai multe sugestii pastoral-misionare.

  1. Înfrățirea parohiilor din diverse protopopiate din Episcopia Italiei sau/și înfrățirea cu alte parohii din Eparhiile din România ori Eparhiile din diaspora românească în vederea colaborării, întrajutorării și îmbogățirii pastorale reciproce.
  2.  Încurajarea cât mai multor copii, tineri și adulți de a participa la Proiectul „Biserica – familia românilor de pretutindeni”, în vederea cunoașterii diverselor trăiri spirituale și a multiplelor experiențe ale acestora.
  3. Acordarea unor momente de recunoștință duhovnicească pentru familiile și persoanele care pleacă din Italia în România sau în altă țară:

- o rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu în perioada petrecută în Italia;

- înmânarea la sfârșitul Sfintei Liturghii a unor certificate de donator, certificate de ctitor, diplome de merit, diplome de excelență, etc., după caz, credincioșilor care și-au adus contribuția în mod special la organizarea parohiei, la construcția și înfrumusețarea bisericii parohiale, la achiziționarea spațiului de cult, la susținerea activităților catehetice, sociale, culturale ale parohiei;

- dăruirea unei icoane din partea parohiei din care au făcut parte;

- pomenirea lor la Sfânta Liturghie și păstrarea legăturii de frățietate creștină cu ei în vederea continuării comuniunii și integrării în noua parohie din care vor face parte.

  1. Intensificarea slujirii liturgice și activității catehetice în zilele din cursul săptămânii, cu precădere acolo unde credincioșii au programul de muncă mai scurt sau chiar nu mai muncesc din cauza pandemiei.
  2. Realizarea sau intensificarea legăturilor sau dialogurilor fizice ori on-line dintre școlile parohiale sau/și dintre grupurile catehetice ale diverselor parohii.
  3. Organizarea de ateliere tematice cu participarea copiilor și tinerilor în grupuri mici pentru perfecționarea abilităților creative și artistice și pentru menținerea legăturii spirituale dar și a sentimentului de apartenență națională.
  4. Înțelegerea semnificației picturii bisericești, recunoașterea, prețuirea și cultivarea frumosului în arta sacră, precum si cunoașterea marilor lăcașuri istorice de cult din Italia și România.
  5. Identificarea familiilor sau persoanelor cu diverse nevoi duhovnicești și sociale generate de situația actuală și ajutorarea acestora.
  6. Organizarea fizică sau on-line a unor întâlniri duhovnicești, conferințe, dialoguri pastorale, seri catehetice, etc., cu episcopi, duhovnici de seamă, profesori universitari și preoți cu o activitate pastoral-misionară deosebită, în care să fie abordate subiecte de actualitate spre o cunoaștere mai profundă a realităților și spre întărire duhovnicească.

 

 

Protopopiatul Toscana 1

SUGESTII PASTORAL MISIONARE - TOSCANA 1

 

SUGESTII PASTORAL MISIONARE - EMILIA ROMAGNA 2 

 

Contextul actual de pandemie  în care ne aflăm, pune înaintea noastră a tututor slujitorilor Bisericii să vedem şi să revedem într-o lumină nouă, lucrarea noastră pe toate planurile: pastoral , misionar, liturgic, catehetic, administrativ şi de ce nu personal şi familiar.

Această situaţie ne arată roadele slujirii noastre dar mai ales lipsurile noastre, dar ne oferă şi o perspectivă, poate unică, de a împlini slujirea adaptându-ne la exigenţele vremurilor.

În această ordine de idei aş propune câteva sugestii, unele care se pot implementa în cursul acestui an, altele în timp,  în funcţie de posibilităţile fiecărei parohii.

- intensificarea slujirii liturgice, mai ales acolo unde sunt spaţii propri de slujire;

-găsirea unor soluţii de a avea spaţii propri de slujire, mai ales în parohiile cu posibilităţi;

-în parohiile cu teritoriul extins, alcătuirea mai multor puncte de slujire şi întâlnire cu credincioşii din alte localităţi decât cea în care se află biserica, astfel ca preotul să aibă posibilitatea de a sluji, mai ales atunci când în vreme de restricţii credincioşii nu pot veni la biserică;

-ar fi bine ca în fiecare protopopiat să fie un preot slujitor misionar, care să poată înlocui în caz de nevoie şi de necesitate;  din experienţă vedem că acolo unde preotul se îmbolnăveşte, parohia rămâne fără Sfânta Liturghie, iar din ţară nu se poate aduce înlocuitor;

-pe plan catehetic, pregătirea unor tineri cateheţi de a preda în şcolile parohiale şi în limba italiană;

-realizarea unui concurs/olimpiadă de religie, la nivel de protopopiat sau chiar la nivel eparhial;

-eficientizarea  registrului de evidenţă a membrilor parohiei, în aşa fel încât preotul să poată contacta pe oricare din membrii parohiei;

-crearea unui fond de solidarietate pentru cler şi familia acestuia, la nivel protopopial sau eparhial, la care să contribuie fiecare parohie şi să fie accesat numai în cazuri extreme, de molimă, de calamitate etc.

 

Protopop Vasile Jora

 

Sugestii pastorale - Lazio I

 

Se cuvine să amintim, ca prim gând pentru anul 2021, cuvântul părintelui Patriarh Daniel care, anunțând tematica anului omagial, a vorbit despre nevoia credincioșilor din diaspora de a primi, din partea preoților, mai multă dragoste, având în vedere faptul că sunt lipsiți de cei dragi ai lor, rămași în țară. Orice facem ca slujitori ai Domnului, dacă nu vine din dragostea pentru Hristos, va rămâne doar strategie și management „pastoral-misionar” și nu va fi ziditor.

De asemenea, amintim următoarele sugestii pastorale:

- Formarea unor grupuri de rugăciune parohiale - un timp de rugăciune în comun al creștinilor, în ciuda distanțării fizice. Pomenirea unui pomelnic al bolnavilor din parohie, care să se pomenească alături de cei ai familiei fiecăruia (citind Psaltirea sau Acatistul unui Sfânt vindecător);

- Platformele de teleconferință online pot fi de folos în cadrul parohial pentru lecturi biblice sau cateheze;

- Invitarea, o dată pe lună, prin rotație, a câte unui preot din Protopopiat pentru o cateheză duminicală (ceea ce ar spori colaborarea dintre parohii și ne-ar scoate din izolare);

- Inițierea unei colaborări cu Banca Alimentară sau cu Asociații caritative locale, pentru sprijinirea familiilor aflate în dificultate;

- Constituirea unui fond de întrajutorare pentru cei care au rămas fără loc de muncă.

 

Protopopiatul Lazio I

Urgența Coronavirus

 

Merinde pentru Suflet

 

 
 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

 
 

Facebook

5 X 1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

 

Știri din viața Eparhiei

 

Nepsis

NEPSIS

 
 

Reportaje EORI

 
 

Vă Recomandăm

Agenda/Diario pentru tine!ri 2020/2021

 Calendarele Eparhiale 2021

Calendar 2021 pentru familia ta

Calendarul Tuturor Sfinților 2021

Tinerii ortodocși

Numărul total de vizitatori

12409445