Bine ați venit pe pagina Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă din București!

 

FTOUB Roma   FTOUB   Patriarhia Română    Episcopia Italiei   Contact

 

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, al Bisericii Ortodoxe Române, în luna septembrie 2017, la Roma, au debutat cursurile Extensiei Facultății de Teologie Ortodoxă din București, având ca unică secțiune Teologia Pastorală.

Extensia de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” a Universității din București, aflată sub tutela Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, își propune să-și atingă obiectivul pentru care a luat ființă, acela de a împărtăși celor chemați cunoașterea lui Dumnezeu și de a asigura astfel slujitorii Bisericii din diaspora. Astfel, cei care își doreau să studieze Teologia Pastorală și din pricina distanței față de țară nu reușeau, astăzi au posibilitatea să-și împlinească acest deziderat. Iar faptul că în cadrul Extensiei sunt înscriși, până acum, studenți din mai multe țări europene (Italia, Spania, Franța, Marea Britanie, Germania), ne confirmă că exista voință în acest sens.

Trebuie remarcată și apreciată jertfa depusă de către profesorii Facultății de Teologie de la București, care se deplasează în fiecare săptămână pentru a împărtăși studenților cunoștințele lor neprețuite despre Dumnezeu. Nu trebuie diminuată nici aprecierea față de studenții înscriși în cadrul Extensiei, care își găsesc resurse și timp, în contextul viețuirii deloc ușoare în diaspora.

Un cuvânt de mulțumire trebuie îndreptat și către Institutul Pontifical Oriental din Roma, care pune la dispoziție spațiile în care cursurile să poată avea loc.

Sunt așteptați la înscriere, cu multă bucurie, toți cei care își doresc să aprofundeze cunoașterea teologică, având la îndemână un resort intelectual și cultural foarte bogat, asigurat de către o instituție de tradiție din țara noastră, ai cărei profesori, de-a lungul existenței sale neîntrerupte, a dăruit Bisericii Ortodoxe Române vrednici slujitori ai Sfintelor Altare.

 

Cu ajutorul Domnului, am ajuns deja la finalul celei de-a treia generații de studenți și ne pregătim deja pentru a primi a patra grupă.

 

Mai multe detalii despre Sesiunea de Admitere din acest an găsiți aici. 

 

 

Rugăm pe toți cei interesați să contacteze, pentru mai multe detalii și informații la zi, Secretariatul Extensiei,  aflat în grija Părintelui Secretar Horia Grădinaru,  la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon: 0039 339 665 30 92.

 

Urăm succes tuturor candidaților!

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la Facultatea de Teologie de la Roma

FTOUB Roma   FTOUB   Patriarhia Română    Episcopia Italiei   Contact

ü  Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020) eliberată de către aceeași instituţie de învăţământ, în care să se menţioneaze media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

ü  În cazul diplomelor eliberate în străinătate este necesară echivalarea în România de către CNRED!

La dosar se va depune, în acest caz, traducerea legalizată a diplomei originale.

În vederea echivalării diplomelor, candidații de origine română sau asimilați acestora se pot adresa Secretariatului în vederea echivalării directe a diplomelor obținute înafara țării.

ü  Certificatul de naştere, original şi copie, sau copie legalizată;

ü  Binecuvântarea chiriarhului, de preferință în original; aceasta se obține în baza unei cereri semnate de candidat, însoțite de recomandarea parohului/duhovnicului și trimisă de acesta din urmă la Cancelaria Eparhiei de care aparține.

ü  Document de identitate românesc, în original şi copie, sau copie legalizată;

ü  Document de identitate din țara de reședință sau pașaport românesc în care să se specifice țara de reședință. Nu se pot înscrie candidați care nu provin din diaspora !

ü   Certificat de botez, în original, sau adeverință de botez în original eliberată de preotul paroh;

ü   Certificat medical, în original, din care să rezulte că starea de sănătate fizică și psihică a candidatului nu îl pot împiedica să urmeze cursurile unei facultăți;

ü  Pentru persoanele care au absolvit o altă facultate sau frecventează actualmente cursurile altei facultăți: adeverinţă de la prima facultate din care să rezulte forma de finanţare. Atragem atenția că cei care au deja studii complete sau parțiale într-o altă Universitate de Stat din România, nu vor mai putea beneficia (deloc sau în parte) de subvenționarea taxelor de școlarizare.

ü  Trei fotografii tip buletin de identitate;

ü   dovada achitării taxei de înscriere la examenul de admitere în contul Universității din București

ü  dovada achitării taxei administrative pentru la examenul de admitere în contul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei;

ü   Fişa de înscriere la examen şi Anexa (formular tip) se vor primi și completa pe loc, în momentul predării dosarelor fizice.

 

Rugăm călduros candidații să trimită, în vederea preînscrierii și a verificării, toate actele cerute mai sus, scanate în PDF, pe adresa de email a Secretariatului: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

FTOUB Roma  FTOUB   Patriarhia Română    Episcopia Italiei   Contact

 

 Examenul de Admitere pentru anul universitar 2020-2021 va avea loc în sesiunea septembrie 2020, în modalitate on-line, conform următorului program:

   7-22 septembrie - înscrieri

   23 septembrie - test de abilități socio-umane

   24 septembrie - colocvii: Abilități muzicale și dicție, Teologie Dogmatică

 

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU TEOLOGIE PASTORALĂ

FTOUB Roma   FTOUB   Patriarhia Română    Episcopia Italiei   Contact

1. Revelația dumnezeiască (revelația naturală și supranaturală, căile de transmitere ale revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție).

2. Dogma Sfintei Treimi (descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, formularea dogmei Sfintei Treimi și precizarea terminologiei trinitare, Persoanele Sfintei Treimi).

3. Crearea lumii văzute. Crearea omului ( originea omului, natura omului, omul ca protopărinte).

4. Dumnezeu Mântuitorul. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos (pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului, proorociri despre venirea Mântuitorului, Întruparea Mântuitorului - persoana divino-umană a Mântuitorului, unirea ipostatică și urmările ei dogmatice).

5. Dumnezeu Sfințitorul (Persoana și lucrarea Duhului Sfânt, Harul divin - însușirile harului, harul, harismele și darurile Duhului Sfânt, raportul dintre har și libertatea omului).

6. Sfânta Biserică (întemeierea, ființa și însușirile ei, membrii Bisericii: cler si credincioși mireni. Ierarhia bisericească).

7. Sfânta Taină a Botezului.

8. Sfânta Taină a Mirungerii,

9. Sfânta Taină a Euharistiei.

10. Eshatologia particulară (învățătura creștina despre moarte, judecata particulară).

          Bibliografie:

       Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991.

 

Manualul de dogmatică poate fi găsit aici

 

Căutare

5 X 1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

 
 
 

Urgența Coronavirus

 

Merinde pentru Suflet

 

 
 

San Lorenzo dei Romeni

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

Apostolia

FTOUB Roma

 

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

 
 

Facebook

 

Știri din viața Eparhiei

 

Nepsis

NEPSIS

 
 

Reportaje EORI

 
 

Vă Recomandăm

Agenda/Diario pentru tine!ri 2020/2021

 Calendarele Eparhiale 2021

Calendar 2021 pentru familia ta

Calendarul Tuturor Sfinților 2021

Tinerii ortodocși

Numărul total de vizitatori

12502864