A creat Dumnezeu iadul?


Creațiile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, sunt absolut bune (Fac. 1, 31), pentru că El este Binele personal și toate au amprenta Sa: a binelui, a frumosului, a sfințeniei.

Dumnezeu creează lucruri bune și coerente, care nu își pierd definiția/fundamentul în timp iar creaturilor Sale raționale (Îngerilor și oamenilor) le-a dat marele dar, marea distincție de a fi responsabili de acțiunile lor.

Tocmai de aceea iresponsabilitatea personală sau ieșirea din definiția proprie, sărirea peste normalitatea lor creaturală, i-a făcut pe unii Îngeri și pe Protopărinții noștri, Adam și Eva, să cunoască lipsa de sens.

Ieșirea din bine, ieșirea din ceea ce te împlinește (și numai binele te împlinește, peste că este calea Binelui tripersonal, a Dumnezeului nostru treimic) naște lipsa de sens, Iadul.

Astfel Iadul nu e creația lui Dumnezeu, ci este realitatea personală formată de aceia, care au dorit să se dezică de comuniunea cu Dumnezeul slavei.

Din punct de vedere axiologic, valoric, răul e o non-existență, pentru că numai binele are existență reală, avându-și fundamentul în Dumnezeu, pe când răul e o ieșire din bine, o cădere din bine, o renunțare la bine, la normalitatea creaturală, la ceea ce ești tu ca creatură a lui Dumnezeu.

Însă din punct de vedere personal, răul este o realitate interioară, care formează Iadul, pentru că există persoane raționale, atât îngeri cât și oameni, care au renunțat, în mod benevol, la demnitatea lor de ființe doxologice și ascultătoare de Dumnezeu.

Aceștia nu doresc, în mod fundamental, o înaintare în bine, ci una în rău, în aversiunea față de Dumnezeu.

Așa stând lucrurile, nu Dumnezeu a creat răul, durerea, păcatul, lipsa de evlavie, dezechilibrele din creație, moartea, Iadul, ci ele sunt consecințele personale ale ieșirii din relația cu Dumnezeu și ale trecerii peste granițele normalității creaturale.

Pentru că Îngerii, cât și oamenii, au fost creați de Dumnezeu ca să înainteze în bine, în curăție și sfințenie în relația cu Sine, Izvorul vieții, al sfințeniei și al nemuririi.

Pr. Dorin Octavian Picioruș – Seria răspunsuri la întrebari incomode


Distribuiți:
Scroll Up