Familia – „mica biserică”, la tinereţe şi „mica mănăstire”, către bătrâneţe

Se vorbeşte uneori despre familie ca fiind o „mică biserică” la început şi apoi, mai către bătrâneţe, ca o „mică mănăstire”. Familia se consideră şi „biserică mică”, în sensul că ceea ce se realizează în biserică, socotită ca societate largă, trebuie să se realizeze în familie ca o societate mică. Adică, slujirea lui Dumnezeu – asta este esenţialul: să-I slujim Read more about Familia – „mica biserică”, la tinereţe şi „mica mănăstire”, către bătrâneţe[…]

Duceţi copiii de timpuriu la Biserică!

Dragi părinţi, să ştiţi că dacă vă veți duce copiii de timpuriu la Biserică, la Sfântul Potir, aceasta va pune o temelie trainică pentru zidirea vieţii lor de mai târziu. Cu timpul, în ei se va naşte nevoia să meargă mai des la slujbele bisericeşti. Cum se vor bucura şi se vor linişti copiii noştri, văzând lumina domoală a Read more about Duceţi copiii de timpuriu la Biserică![…]

Gândurile rele sunt „telegrame­le” viclene ale diavolului

 Părinte, deoarece omul acesta judecă pe alții, prin aceasta îi dă dia­volului dreptul să facă orice vrea cu el? – Da. Temelia este gândul cel bun. Aceasta este ceea ce-l ridică pe om, îl schimbă în bine. Fiecare tre­buie să ajungă la punctul în care le vede pe toate cura­te. Este ceea ce a spus Hristos: „Nu Read more about Gândurile rele sunt „telegrame­le” viclene ale diavolului[…]

Sfaturi despre rugăciunea neîncetată

228. Un exerciţiu pe care l-ar putea încerca cel ce se află la începutul lucrării Sfintei Rugăciuni ar fi acesta: să caute ca în fiecare seară, ultimul gând înainte de a adormi, şi în fiecare dimineaţă, în clipa când îşi vine în sine, cel dintâi gând să fie îndreptat spre Hristos. Astfel, după o vreme Read more about Sfaturi despre rugăciunea neîncetată[…]

Care este lupta cea mai grea din viața de student?

Trăind în lume, să nu uităm că un creştin este chemat să participe la „lupta nevăzută” împotriva păcatului, care se dă în el, la lupta pentru curăţie şi dragoste, pentru bine, pentru dobândirea Duhului Sfânt, care, cum ne mărturiseşte Mântuitorul (Luca 17, 21), trebuie să se sălăşluiască înlăuntrul nostru. Fiecare creştin trebuie să fie un ostaş al Read more about Care este lupta cea mai grea din viața de student?[…]

Mândria care se înalță la cer ne pogoară în iad

Nimeni nu minte, decât numai cei ce mă laudă şi mă fericesc.” Şi nimeni nu grăieşte adevărul decât numai cei ce mă defaimă şi mă grăiesc de rău, cu toate că nu grăiesc tot adevărul, neştiind bine cele ale inimii mele. Iar de s-ar învrednici să le vadă, nu zic pe toate, ci numai o părticică Read more about Mândria care se înalță la cer ne pogoară în iad[…]

Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă

Vizitiul Timotei îşi amintea nu numai că a adus la Părinte mulţime de popor, ci uneori transmitea cereri şi întrebări la care Stareţul răspundea fără întârziere. Odată, un vecin i-a spus lui Timotei: „Vreau să mă despart de nevastă, întreabă-l pe Părintele, ce va spune”. Timotei a promis să-l întrebe, dar a uitat. Când s-a Read more about Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă[…]

7 sfaturi duhovniceşti ale Părintelui Cleopa

Nimic nu este mai uşor decât a învăţa pe alţii şi nimic nu este mai greu decât a face ceea ce înveţi pe alţii. Cine mulțumește lui Dumnezeu în boală, este un martir de bunăvoie. Când vă treziţi dimineaţa, să nu vă apucaţi de treabă întâi, că sunteţi batjocoriţi de satana! Ci să ziceţi: „Slavă Read more about 7 sfaturi duhovniceşti ale Părintelui Cleopa[…]

Scroll Up