Recenzie - I fondamenti della fede cristiana

        De curând, în cadrul seriei editoriale catehetice Merinde pentru suflet (Nutrimento per l’anima), a  Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu binecuvântarea Preasfințitului Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, s-a tradus din limba franceză în limba italiană, lucrarea: Les fondements de la foi chrétienne (I fondamenti della fede cristiana), a Arhimandritului Placide Deseille.   

            Autorul este unul dintre cei mai mari duhovnici și teologi francezi contemporani. S-a născut în anul 1926, în Franța, și la doar 16 ani a fost primit ca viețuitor în Mănăstirea cisterciană de la Bellefontaine. După 20 de ani de căutări spirituale și de cercetare a vechilor izvoare creștine, în anul 1966, dimpreună cu un grup de călugări  întemeiază o mănăstire de rit bizantin la Aubazine en Correze. În anul 1977 sunt primiți cu toții în Biserica Ortodoxă iar în anul 1978 sunt tunși în monahism la Mănăstirea Simonos Petras din Muntele Athos, de către starețul Emilianos, unde vor și viețui pentru o perioadă. Acesta din urmă le va da ca ascultare să se întoarcă în țara de origine, unde, cu binecuvântarea  lui vor întemeia două mănăstiri: Sfântul Antonie cel Mare din Saint-Laurent en Royans (Drome), de monahi;  și Solon (lângă Uzes), de monahii. La prima dintre ele Arhimandritul Placide Deseille este stareț până în prezent, și pentru ambele mănăstiri, părinte duhovnicesc.     

            De asemenea, trebuie amintit că Placide Deseille a fost profesor de patristică la Institutul Teologic Ortodox Sfântul Serghie din Paris, inițiator al Colecției „Spiritualitate Orientală” publicată de Abația Bellefontaine și mebru al secretariatului de conducere al Colecției „Sources Chrétiennes”.  

            Dintre numeroasele sale lucrări teologice, s-au tradus și în limba română unele titluri de referință: Cununa binecuvântată a anului creștin (Predici la duminicile și sărbătorile anului liturgic) – în primă apariție la nivel mondial, Editura Doxologia, 2015; Monahismul ortodox. Principiile de bază și practica (Editura Doxologia, 2014); Credința în Cel nevăzut (Editura Doxologia, 2013); și  Mărturia unui călugăr ortodox. Convorbiri cu Jean Cloude Noye ( Editura Doxologia, 2011). În limba italiană, s-au tradus de asemenea, mai multe lucrări: Il Vangelo nel deserto. Un itinerario di spiritualità,  Spiritualità ortodossa e la Filocalia, Pacomio e la vita comunitaria, Fuoco ardente. Guida Spirituale (la Editura Qiqajon).

            Lucrarea, în format A5 și având 28 de pagini, se prezintă ca un scurt tratat teologic, împărțită în 16 părți. În fiecare dintre ele autorul aprofundează una dintre temele fundamentale ale credinței creștine: Esența creștinismului, Existența lui Dumnezeu, Sfânta Treime, Creația, Infernul este dragostea lui Dumnezeu,  Taina mântuirii,  Mântuirea prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Citirea (interpretarea) creștină a Bibliei, Sensul literal și sensul spiritual al Bibliei, Darul Duhului Sfânt și îndumnezeirea creștinului, Atribuirea energiei divine sfințitoare Duhului Sfânt,  Fundamentele sacramentale ale vieții în Duhul Sfânt și importanța rugăciunii, Caracterul dinamic și progresiv al vieții creștinului, Cele două faze ale vieții creștine, Viața cotidiană a creștinului: legile dumnezeiești și regulile Bisericii.  

            Conținutul este unul sintetic (dar nici pe departe simplist) și bine organizat. Prin cuvinte nesofisticate și firești, prin apelarea la textele Sfintei Scripturi și la cele patristice, prin întrebări retorice și analogii multiple, autorul  reușește să capteze atenția să poziționeze potrivit cititorul  față de adevărul de credință. Teologhisește despre un anumit lucru și lasă cititorului loc prielnic meditației ulterioare și aprofundării adevărului de credință. Discursul este echilibrat și discret iar pe alocuri presărat cu mult umor duhovnicesc (la un moment dat, autorul spune că fericirea constă într-o iubire dezinteresată și universală  și  nu într-o iubire asemănătoare antropofagului, care îl iubește pe aproapele său tare mult, desigur, cu un sos bun. Aici, autorul face aluzie la păcatele trupești, numindu-i pe cei așa-ziși civilizați dar stăpâniți de patimi trupești, antropofagi. p. 6)

            În capitolul introductiv (L’ essenziale del cristianesimo) autorul definește creștinismul ca fiind „ o atentă lecturare (înțelegere sau interpretare) a Evangheliei”,  însă întreprinsă cu un suflet liber, fără prejudecăți și idei preconcepute (p.3). La această „scrisoare a mântuirii” ce este Evanghelia,  omul nu poate răspunde decât aderând prin credință la toate cele binevestite (p. 2-3).           

            În capitolul despre existența lui Dumnezeu (L’esistenza di Dio), se întreabă: „E possibile provare l’ esistenza di Dio?”. Apoi răspunde: „Se si ammette che vi è una logica nelle cose e che l’ universo corrisponde alle leggi della ragione o, altrimenti detto, che tutto non è assurdo, l’ esistenza di Dio è altrettanto evidente come quella del fabbricante del mio compute...” (p. 3). De asemenea, spune că, universul și creierul uman nu pot fi rodul întâmplării  și al oarbei fuziuni dintre atomii elementari, în milioane de ani, ci că, ele sunt opera  unei Inteligențe fără limite  (infinite). De altfel, îl aseamănă pe ateu unui călător care se „trezește” călătorind într-un tren fără să știe motivul, nici dacă are conductor sau nu, nici de unde vine și nici încotro merge…   

            În celelalte capitole, autorul aduce prețioase lămuriri cu privire la: raportul dintre Persoanele Sfintei Treimi și modurile în care acționează Persoanele în sânul Sfintei Treimi dar și în afară, în întreaga creație, prin energiile necreate;  raportul dintre dragoste și libertate, scopul creării omului, iadul și neputința de a-l descrie deplin, neputința omului de a accede la cunoașterea lui Dumnezeu prin propriile forțe și cunoașterea lui Dumnezeu prin intermediul adevărului revelat (prin profeți, apostoli și în cele din urmă prin Fiul întrupat), importanța participării creștinilor la viața liturgică a Bisericii pentru dobândirea harului dumnezeiesc etc.              Dată fiind importanța subiectelor tratate pentru viața duhovnicească, considerăm că lucrarea de față poate fi un bun instrument misionar pentru venirea în întâmpinare a fraților catolici, dornici să cunoască specificul credinței creștine ortodoxe, dar și pentru orice om (de orice religie ar fi) care ar  vrea să înțeleagă ce propovăduiește creștinismul și în vârtutea cărui scop. De asemenea, lucrarea poate fi de un real folos adolescenților  și tinerilor români care nu stăpânesc prea bine limba română și cărora le este mai ușor să citească în italiană, dar și nouă, preoților care încercăm să ne împropriem un vocabular teologic în limba italiană, pentru o mai bună mărturisire în societatea în care trăim.

 

Pr. Daniel Stîngă

Coordonator al Departamentului Pastoral Liturgic, Catehetic și pentru Misiune din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Căutare

Apostolia

Publicaţia Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale

Instagram

  5 X 1000

  Reportaje EORI

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Vă Recomandăm

   

  Numărul total de vizitatori

  11285011