Merinde cotidiană pentru suflet

 

 

31. Umblând ei mult în Egipt înainte de a afla ceva pentru lucrul de mână și suferind multe și felurite greutăți și necazuri, Ava Ioan s-a descurajat din pricina aceasta. Bătrânul vazându-le acestea de mai înainte cu duhul, i-a pregătit de mai înainte un răspuns cu următorul cuprins:

Scrie, fiule, cele spuse de mine, mai bine zis de Dumnezeu, și le pregătește să Ie trimiți fratelui Ioan[1]: întâi salutarea mea în Domnul. După aceea spune-i: Te descurajezi în necazuri ca un om trupesc, ca și când n-ai auzit că te așteaptă necazuri cum a spus și Duhul lui Pavel (Fapte 20, 23), care mângâia pe cei ce erau cu el în corabie, îndemnându-i să fie cu voie bună (Fapte 27, 22). "Nu știi că multe sunt necazurile drepților" ? (Ps. 33, 19); și că în ele se probează omul ca aurul în foc? Deci dacă suntem drepți, să primim să fim cercați în necazuri. Iar de suntem păcătoși, să le răbdăm ca unii ce suntem vrednici de ele. Căci încercarea lucrează (produce) răbdare (Rom. 5, 4). Să ne gândim la toți sfinții de la început și să vedem câte au răbdat. Căci făcând binele și grăind binele și stăruind în adevăr, au fost urâți și necăjiți de oameni până la moartea lor, iar ei se rugau pentru dușmanii și pentru prigonitorii lor, potrivit cuvântului Mântuitorului (Mt. 5, 44). Oare ai fost și tu vândut ca nevinovatul losif? Oare au robit mâinile tale la coșuri (Ps. 80, 6) ? Ai coborât oare de două ori în groapă (Facere 37, 24; 40, 15) ? Sau ai fost asuprit ca Moise din copilărie până la bătrânețe (Evr. 11, 25) ? Ce-ai îndurat, leneșule? Sau ai fost prigonit ca David de către Saul și de către propriul său fiu, plângând totuși pentru ei când au murit (2 Imp. l, 11-27; 18, 33)? Sau ai fost aruncat în mare ca lona (lona l, 15)? Uitucule și iubitule, pentru ce slăbește cugetul tău ? Nu te teme și nu tremura ca un lipsit de bărbăție, ca să nu te lipsești de făgăduința lui Dumnezeu. Nu te speria ca un necredincios, ci încurajează gândurile tale puțin credincioase. Iubește necazurile în toate, ca să te faci fiu cercat al sfinților. Adu-ți aminte de răbdarea lui Iov și a celor ce i-a urmat și râvnește să mergi pe urmele lor. Adu-ți aminte de primejdiile, de necazurile, de lanțurile, de foamea și de mulțimea altor rele pe care le-a răbdat Pavel (II Cor. 11, 24-27) și zi fricii tale: sunt străin de tine ! Adu-ți aminte de cel ce ți-a scris: Fie că izbândești în lucrul ce-ți stă în față, fie că nu, mulțumește lui Dumnezeu. Gândește-te că lucrurile sunt stricăcioase și trecătoare. Iar răbdarea cea după Dumnezeu mântuiește pe cel ce a câștigat-o pe ea.

Iată, te străduiești să aduci ceva pentru lucrul de mână și să lucrezi. Ca să-ți arăt că, după cuvântul Apostolului, reușita nu atârnă "nici de cel ce voiește nici de cel ce aleargă, ci de Dumnezeu care miluiește" (Rom. 9, 16), iată că Dumnezeu ne trimite oameni care au cele de trebuință ale lumii[2]. Primindu-i, nu spuneți că eu am grăit despre ei ceva ca să nu cadă în slava desartă[3]. Iubiți-i ca pe niște frați adevărați și faceți ca gândul vostru să odihnească gândurile lor[4]. Căci ei disprețuiesc lumea, ca să-și mântuiască sufletele lor. Și Dumnezeu îi aduce prin mine - căci scriu cu înainte știință -, pe ei aici la voi ca să aflați că au disprețuit-o foarte mult. Tu deci, frate, fiind ținut de mâna mea, umblă pe calea cea strâmtă și plină de necazuri care duce la viața veșnică în Hristos lisus Domnul nostru, căruia fie slava în veci. Amin.

 


[1] E vorba de același Ava Ioan, care venise în mănăstire și mergea în diferite locuri pentru trebuințele mănăstirii. Era ca un fel de iconom al mănăstirii, care când îngrijea de diferite lucrări în ea, când se ducea să procure cele de trebuință în afara mănăstirii. El se află sub Ava Serid, egumenul mănăstirii. Dar e deosebit de Ioan Proorocul, celălalt Bătrân, care viețuia și el închis în chilie. Pe acest Ava Ioan, marele Bătrân îl numește „frate”, iar pe Serid „fiu”.

[2] Nu noi îi găsim pe cei ce se întorc la Dumnezeu, ci El ni-i trimite. Și prin Dumnezeu se întorc.

[3]Să nu spună adresantul, acestor oameni care vin la el, că Bătrânul i-a spus ceva despre ei, ca să nu-și închipuie că sunt foarte importanți și de aceea i-a vorbit Bătrânul despre ei. E bine ca cel atras de credință să știe că Dumnezeu a făcut aceasta, dar să nu cadă prin aceasta în închipuirea că e mai important pentru Dumnezeu decât alții. Viața duhovnicească e continuă balansare între cele contrare.

[4] (Ne putem odihni unii pe alții în gânduri, cum ne putem și tulbura. Mai bine zis, atât odihna cât și tulburarea vine unora totdeauna prin alții. Deci e o datorie a noastră să odihnim pe alții și suntem datori cu recunoștință față de cei din preajma noastră când suntem odihniți de ei, precum trebuie să ne simțim vinovați când aceia nu sunt odihniți).

 

 

 Filocalia XI – SFINȚII VARSANUFIE ȘI IOAN Scrisori duhovnicești – Traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae (ediție electronică)

 

Castiglione delle Stiviere

Castiglione delle Stiviere

 

Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur (27 ianuarie) / Parrocchia San Giovanni Crisostomo (27 gennaio)

Biserica: Via Kennedy 20, Zona Cinque Continente

email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

PROTOPOPIATUL LOMBARDIA I, CENTRU - SUD 

 

Preot Croitoru Sorin

mobil: 0039 320 373 61 80;

mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.%20" style="font-size: 12px; line-height: 1.3em;">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Se mai slujește și la:
*ASOLA (Biserica: Chiesa S.Maria in Betlem, lângă catedrală, Asola, liturghie ultima duminică din lună)

 

Share

Facebook

 

 

L'icona del giorno

 

 

Calendario Ortodosso

 

 

 

I giovani ortodossi

Nepsis

NEPSIS

 

 

 

Immagini casuali

11350030_869317189809004_1500770308_n.jpg

La Cattedrale

construimcatedrala.ro